NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

FInish - Jövő Internet alapú intelligencia és információ-megosztás az élelmiszeriparban az üzleti együttműködés elősegítésére

 

Pályázat célja

A FInish pályázat a SmartAgriFood projekt logisztikai tevékenységének (FI-PPP 1. fázis) és a FIspace projekt romlandó termékek logisztikai megoldásainak (FI-PPP 2. fázis) folytatása. Célja intelligens rendszerek fejlesztése és működtetése romlandó termékek (pl. élelmiszer, virág) értékesítési láncai számára. Mindezt egy olyan ökoszisztémában, amely összehozza: i) a felhasználók üzleti érdekeit és ii) a szoftverfejlesztők illetve webes vállalkozók kreatív ötleteit valamint technológiai megoldásait.

 

Speciális célok:

  • A kisméretű és innovatív IKT vállalkozások segítése, az FI-PPP program technológiáin alapuló magas minőségű és jelentős hatású megoldások kifejlesztésére az élelmiszer- és virágértékesítési láncok számára;
  • Nagyszámú innovatív és technológiailag kihívást jelentő szolgáltatás és alkalmazás kifejlesztése, az élelmiszer- és virágértékesítési láncon belüli virtualizáció, összekapcsolhatóság és intelligencia területén;
  • Az FI-PPP programban kifejlesztett technológiák és elképzelések gyakorlati megvalósítása és validálása;
  • A KKV-k támogatása alkalmazások létrehozására a Jövő Internet felhasználásával, és segítségnyújtás az alkalmazások EU-s és nemzetközi piacra kerülésében;
  • Annak biztosítása, hogy a szolgáltatások és alkalmazások valós üzleti értéket képviseljenek az élelmiszer- és virágértékesítési láncok együttműködő üzleti hálózatai számára.

 

Pályázók köre: agrár-élelmiszeripari, valamint szoftver-és webfejlesztő vállalkozások

 

Támogatható tevékenységek köre

Fő tevékenységek:

  • Nyílt felhívások kiírása KKV-k és web-fejlesztők részére
  • KKV-k és web-fejlesztők képzése
  • Szoftverfejlesztési környezet kialakítása és fenntartása
  • A FIspace platform használatának elősegítése
  • KKV-k bevonása a platform működésének valamint a kifejlesztetett alkalmazások prototípusainak tesztelésébe

Fejlesztési területek:

  • Intelligens döntéstámogatás „Beavatkozás, nyomonkövetés, problémaazonosítás, változáskezelés, tervezés és optimalizálás”
  • Információcsere „Hibamentes, biztonságos, gyors információ-áramlás, a lánc tulajdonságainak figyelembe vételével (dinamikusan változó, élő termékek)”
  • Valós idejű virtualizáció „Tárgyak (termék, láda, rekesz, raklap, kamion) helytől független érzékelése és ezek helyzetének, mozgásának a valóságot utánzó megjelenítése”
  • Támogatás teljes összege: 4.88 millió Euro.

 

Beadási határidők:

  • 2014. december 10.
  • 2015. március-április.

 

 

 

 

 

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – A munkáltatói átvilágítást végző szervezetek kiválasztása és az átvilágítás lefolytatása („A” komponens)

 

Pályázók köre

  • Önállóan: gazdasági társaságok;
  • Legfeljebb 5 fős konzorciumok, amelyek tagjai lehetnek: vállalkozások, non-profit és egyéb nem nyereség érdekelt szervezetek.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.


Támogatható tevékenységek

  • Vállalkozások kiválasztása és átvilágítása: az átvilágításra kerülő munkáltatók kiválasztása, mentorálasa, szervezeti szükségletfelmérés a rugalmas foglalkoztatási formák potenciáljának felmérésére, a vállalkozásokkal az együttműködési keretek rögzítése, működési mód áttekintése, diagnózis és fejlesztési javaslatok megfogalmazása (Az átvilágítási és kapcsolódó tevékenységeket ingyenesen kell nyújtani a vállalkozások részére!);
  • projektmenedzsment és együttműködés a nyertes szervezetekkel;
  • műhelyfoglalkozások, rendezvények szervezése és lebonyolítása;
  • tájékoztatás, nyilvánosság;
  • előkészítési tevékenység: előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzése, a munkáltatók felkutatása.

 

Támogatás összege: Az átvilágítani tervezett vállalkozások összlétszámától függően minimum 50.000.000 Ft, maximum 350.000.000 Ft.

 

Támogatás mértéke: max. 100%.

 

Benyújtási határidő: 2014. november 12-től- 2014. december 31-ig.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása


Pályázat célja

A pályázat a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.


Pályázók köre

Legalább 3 lezárt üzleti évvel és minimum 10 fő statisztikai létszámmal rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

 

Támogatható tevékenységek köre

  • Önállóan:
    • külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
    • külföldi árubemutató szervezése.
  • Fentiekhez kapcsolódóan:
    • piacra jutás;
    • IT fejlesztés;
    • tanácsadás igénybevétele;
    • piackutatás elkészítése;
    • szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme;
    • innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás.

Támogatás összege: 3 millió Ft – 7,5 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 31.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

 

Pályázat célja

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése: eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, IT fejlesztés, gyártási licenc, gyártási know-how támogatása.

 

Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.


Pályázók köre

Legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

 

Támogatható tevékenységek köre

  • Önállóan:
    • gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése.
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan:
    • az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
    • infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható,
    • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek;
    • a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

 

Támogatás összege: 10-100 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 31.

 

 

 

 

 

Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása

 

Pályázat célja: Hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.

 

Pályázók köre: A közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

 

Támogatható tevékenységek köre

  • építőipari kivitelezési költségek,
  • restaurálási költségek,
  • műszaki ellenőr díjazása,
  • tervezői művezetés,
  • a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).

 

Támogatás összege: Maximum 7 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: Maximum 90%.

 

Benyújtás: 2014. december 1-ig.

 

 

 

 

Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása

Pályázat célja: Hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.

 

Pályázók köre: A közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

 

Támogatható tevékenységek köre

  • építőipari kivitelezési költségek,
  • restaurálási költségek,
  • műszaki ellenőr díjazása,
  • tervezői művezetés,
  • a kapcsolódó régészeti feltárás költségei(régészeti érintettség esetén).

 

Támogatás összege: Maximum 13 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: Maximum 50%.

 

Benyújtás: 2014. december 1-ig.

 

 

 

 

A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának támogatása

Pályázók köre: Magyarország közigazgatási területén belül a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

 

Támogatható tevékenységek köre: régészeti lelőhelyek feltárása.

 

Támogatás összege: Maximum 3 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: Maximum 70%.

 

Benyújtás: 2014. december 1-ig.

 

 

 

 

A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása

Pályázók köre: Magyarország közigazgatási területén a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tulajdonosai, vagyonkezelői, használói, fenntartói.

 

Támogatható tevékenységek köre

  • régészeti bemutatóhelyek állagmegóvása,
  • régészeti bemutatóhelyek helyreálltása,
  • építőipari kivitelezési költségek,
  • restaurálási költségek,
  • műszaki ellenőr díjazása,
  • tervezői művezetés.

 

Támogatás összege: Maximum 4 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: Maximum 50%.

 

Benyújtás: 2014. december 1-ig.

 

 

 

 

 

Online folyóiratok megjelentetésének támogatása

Pályázók köre

Országos, vagy regionális hatókörű, továbbá határon túli magyar nyelvű művészeti, kulturális, tudományos és ismeretterjesztő internetes folyóiratok, portálok.

 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. január 1.–2015. december 31.

 

Támogatható tevékenységek

Kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes folyóiratok megjelentetése:

  • szerzői tiszteletdíj (írói, illusztrátori, fotó), szerződi jogdíjak;
  • fordítói, lektorálási, szerkesztői tiszteletdíj;
  • előkészítési munkák: képfeldolgozás, szövegbevitel, képbevitel, szkennelés, korrektúra;
  • informatikai támogatás, programozás;
  • rendszergazdai szerkesztés;
  • publikáció-megjelentetés.

 

Támogatás maximális mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

 

Támogatás összege: maximum 4 millió Ft.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 3.

 

 

 

 

 

Hagyományos folyóiratok megjelentetésének támogatása

 

Pályázók köre

Országos, vagy regionális hatókörű, továbbá határon túli magyar nyelvű művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő nyomtatott folyóiratok.

 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. január 1.–2015. december 31.

 

Támogatható tevékenységek

Kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, hagyományos módon megjelentetett folyóiratok megjelentetése:

  • szerzői tiszteletdíj (írói, illusztrátori, fotó), szerződi jogdíjak;
  • fordítói, lektorálási, szerkesztői tiszteletdíj;
  • nyomdai előkészítési munkák, nyomdaköltség;
  • online-archiválás.

 

Támogatás maximális mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

 

Támogatás összege: maximum 8 millió Ft.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 3.

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának támogatása - 2015

 

Pályázat célja

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás nyújtása. A munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának vállalása esetén részesülhet költségvetési támogatásban.

 

Pályázók köre

  • Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, melyek rendelkeznek a Korm. r. szerinti rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal,
  • A támogatás (akkreditáció) feltétele, hogy a munkáltatónál a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a havi statisztikai állományi létszáma a 30 főt elérje, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25 %-ot meghaladja.

 

Támogatható tevékenységek köre

  • a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása:
    • a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,
    • a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei:
      • helyiségek átalakításának költségei,
      • a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyzet képzése,
      • a megváltozott munkaképességű munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, illetve a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei,
      • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenységek helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költségek,
      • a megváltozott munkaképességű munkavállalók által rehabilitációra fordított órákra vonatkozó bérköltségek,
      • ún. „védett munkahelyek” biztosítása esetén az érintett vállalkozás termelőegységei létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költségei.
      • a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt - a támogatás egy évre állapítható meg.

 

Támogatás keretösszege: 180 millió Ft.

 

Támogatás mértéke

  • Bérköltség esetén: maximum 75%, ha a munkáltat közhasznú jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság, akkor 100%,
  • Többletköltség esetén: maximum 100%.

 

Benyújtás határideje: 2014.10.30.

 

 

 

 

 

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás

 

Pályázat célja

Új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése után igényelhető támogatás, a vállalkozás összteljesítményének javítása, valamint a minőségi borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése érdekében.

 

Pályázók köre

Borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező:

  • mikro-, kis- és középvállalkozásnak, vagy
  • nagyvállalatnak minősülő üzem.

 

Támogatható tevékenységek

A 2014. augusztus 1-jén lezárt - az MVH honlapján is megtalálható - hatályos borászati gépkatalógusban szereplő gépek beszerzése, feltéve, hogy a kérelmező a berendezést 2014. március 1-jét követően vásárolta meg, és a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében megfizette.

 

Támogatás maximális összege: 100 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 20-40%

 

Benyújtás: 2014. október 16. és 2014. december 31. között. A támogatási kérelmek a benyújtás sorrendjében kerülnek elbírálásra!

 

 

 

Európa a Polgárokért Program
2014-2020

 

1. Alprogram: Európai emlékezet

  • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
  • Témák: modernkori totalitárius rendszerek és a közelmúlt történelmének meghatározó eseményei, ezen belül pl.:
    • tolerancia,
    • kultúrák közötti párbeszéd,
    • megbékélés kérdései,
    • fiatalok bevonása.
    • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
  • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
  • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

 

2. Alprogram: Demokratikus elköteleződés és állampolgári részvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

  • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
  • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
  • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
  • Támogatási időszak: maximum 21 nap.
  • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

  • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
  • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
  • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
  • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
  • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
  • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

  • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
  • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
  • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
  • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
  • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. március 1.

 

 

 

 

 

Visegrádi Alap 2014

Pályázat célja

Az Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja a Visegrádi Négyek országaiban, vagy azokkal kapcsolatban megvalósuló projekteken keresztül.

 

Pályázók köre

Nonprofit szervezetek, alapítványok, önkormányzatok és a helyi önkormányzatok, az állami iskolák és egyetemek, kutatási és tudományos szervezetek (kivéve állami költségvetésből finanszírozott intézmények) a Visegrádi Négyek országaiból.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, de legalább három országból való együttműködés feltétel.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:

  • kulturális együttműködés;
  • tudományos eszmecserék és kutatások;
  • oktatás;
  • diákcsere;
  • határokon átnyúló együttműködés;
  • turizmusra fordító támogatás.

Small grants: a projekt költségvetése 6 hónapra tervezhető;

Standard grants: a projekt költségvetése 12 hónapra tervezhető.

 

Támogatás összege

  • Small grants: maximum 6000 EUR;
  • Standard grants: minimum 6001 EUR;

 

Támogatás mértéke: Maximum 80%.

 

Benyújtás

  • Small grants: 2014. március 1., szeptember 1 és december 1.
  • Standard Grants: 2014. márius 15., szeptember15.

 

 

 

 

 

 

Norvég Civil Alap - Akciópályázat

 

Pályázat célja

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

 

Pályázók köre

  • Magyarországon legalább 1 éve bejegyzésre került civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szövetségek.

A pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

 

Konzorciumi partnerszervezetek lehetnek:

  • magyarországi civil szervezet;
  • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus donor és kedvezményezett országaiban működő szervezetk és intézmények megkötés nélkül ((donor országok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezett országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország);
  • nemzetközi civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Témák:

  • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
  • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
  • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;
  • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
  • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása.

 

Elszámolható:

  • bér- és járulékköltség;
  • utazási költség és napidíj;
  • projekthez szükséges új vagy használt berendezések, kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
  • szolgáltatások költségei (kommunikáció, rendezvények, nyomtatás és kiadvány költségek, irodabérlet, honlap fejlesztés, egyéb).

 

Támogatás összege: legalább 1000 €, legfeljebb 5000 €.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás: 2013. december 16-tól 2014. december 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

 

Bővebb információ

 

 

Egyéni fejlesztési tervek, projektötletek megvalósításához ingyenes előminősítés!