NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Norvég Civil Támogatási Alap
Közepes és kisprojektek 2014

 

Pályázat célja

 • Kisprojektek: a civil szervezetek saját, szűkebb (földrajzi, szakmai stb.) közösségének fejlesztése, aktivizálása a szervezet működésének területén.
 • Közepes projektek: olyan projektek támogatása, amelyek eredményei és hatásai modellértékűek, más szervezetek számára is hasznosíthatóak, előrelépést hoznak a civilek életében.

 

Pályázók köre

Legalább egy (1) éve bejegyzésre került, aktívan működő

 • civil szervezetek,  szövetségek;
 • egyesületek és alapítványok;
 • szociális szövetkezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

A Norvég Alapok kiemelt – horizontális – témái:

 • A témakör: demokrácia és emberi jogok;
 • B témakör: női jogok és esélyegyenlőség;
 • C témakör: közösség- és szervezetfejlesztés;
 • D témakör: ifjúsági- és gyermekügyek;
 • E témakör: környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
 • F témakör: jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
 • G témakör: társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

 

Pályázni lehet

 • Magyarországon megvalósuló tevékenységekre, amelyek a fent felsorolt témakörök konkrét céljait kívánják elérni, mérhető eredményekkel;
 • a donor államok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) szervezeteivel és intézményeivel való nemzetközi együttműködésekre a fenti témakörökben, ezen belül például jó gyakorlatok és modellek átvételére, tapasztalatcserére.

 

A projektek legfeljebb 21 hónap hosszúak lehetnek, minimum időtartam nincs.

Támogatás összege

 • Kisprojekt esetében: 1 500 EUR (4 667 10 Ft) – 15 000 EUR (4 667 100 Ft);
 • Közepes projekt esetében: 15 000 EUR (4 667 100 Ft) – 50 000 EUR ((15 557 000 Ft).

 

Támogatás mértéke

Legfeljebb 90%.

 

Benyújtás

A pályázatok mindkét kategóriában kétfordulósak: a rövid projektkoncepciók értékelése után továbbjutott pályázók kapnak lehetőséget a részletes pályázat kidolgozására.

Az első fordulós pályázatokat 2014. szeptember 1-től 2014. október 15-ig,  18 óráig lehet benyújtani.

 

 

 


Közvilágítás energiatakarékos átalakítása

 

Pályázat célja: Közvilágítás energiatakarékos átalakítását célzó beruházások támogatása helyi költségvetési szervek számára.

 

Pályázók köre: helyi önkormányzatok.

 

Támogatható tevékenységek köre

Közvilágítási berendezések cseréje

 • fényforrások és lámpatestek a tartozékaikkal együtt;
 • a kizárólag a közvilágítás villamos energia ellátását szolgáló vezetékrendszer;
 • a közvilágítás ki- és bekapcsolását, továbbá szabályozását biztosító vezérlő rendszer. Több célú vezérlési rendszer esetén azonban annak csak kizárólag a közvilágítás célját szolgáló része.

Új közvilágítási oszlopok építéséhez vagy a meglévő oszlopok cseréjéhez támogatás nem nyújtható.

 

Támogatás összege: 5-500 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Benyújtás: 2014. október 2-7 között.

 

 

 

 

 

Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban

 

Pályázat célja: Önkormányzatok és intézményeik által fenntartott, üzemeltetett épületek energia-takarékosság - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás - fokozására irányuló beruházásainak támogatása.

 

Nem támogatható Budapesten és Pest megyében megvalósuló fejlesztés!

 

Pályázók köre: helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv.

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani:

A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek:

 • utólagos külső hőszigetelés;
 • külső nyílászáró-csere/korszerűsítés;
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése;
 • világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása.

B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek:

 • napkollektoros rendszer kialakítása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
 • szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása épület fűtési hőigények részbeni vagy teljes kielégítése céljából vagy használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából;
 • 50 kVA csatlakozási teljesítmény alatti (HMKE méretű) napelemes rendszer(ek) kialakítása épületek villamosenergia-igényének részbeni vagy teljes közvetlen kielégítése céljából.

Támogatás összege: 30-150 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

A pályázatok benyújtása a következő időpontokban lehetséges: 2014. szeptember 22., október 1.

 

 

 

Európa a Polgárokért Program
2014-2020

 

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: modernkori totalitárius rendszerek és a közelmúlt történelmének meghatározó eseményei, ezen belül pl.:
  • tolerancia,
  • kultúrák közötti párbeszéd,
  • megbékélés kérdései,
  • fiatalok bevonása.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

 

2. Alprogram: Demokratikus elköteleződés és állampolgári részvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 nap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. március 1.

 

 

 

 

 

Visegrádi Alap 2014

Pályázat célja

Az Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja a Visegrádi Négyek országaiban, vagy azokkal kapcsolatban megvalósuló projekteken keresztül.

 

Pályázók köre

Nonprofit szervezetek, alapítványok, önkormányzatok és a helyi önkormányzatok, az állami iskolák és egyetemek, kutatási és tudományos szervezetek (kivéve állami költségvetésből finanszírozott intézmények) a Visegrádi Négyek országaiból.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, de legalább három országból való együttműködés feltétel.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:

 • kulturális együttműködés;
 • tudományos eszmecserék és kutatások;
 • oktatás;
 • diákcsere;
 • határokon átnyúló együttműködés;
 • turizmusra fordító támogatás.

Small grants: a projekt költségvetése 6 hónapra tervezhető;

Standard grants: a projekt költségvetése 12 hónapra tervezhető.

 

Támogatás összege

 • Small grants: maximum 6000 EUR;
 • Standard grants: minimum 6001 EUR;

 

Támogatás mértéke: Maximum 80%.

 

Benyújtás

 • Small grants: 2014. március 1., szeptember 1 és december 1.
 • Standard Grants: 2014. márius 15., szeptember15.

 

 

 

 

 

 

Norvég Civil Alap - Akciópályázat

 

Pályázat célja

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

 

Pályázók köre

 • Magyarországon legalább 1 éve bejegyzésre került civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szövetségek.

A pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

 

Konzorciumi partnerszervezetek lehetnek:

 • magyarországi civil szervezet;
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus donor és kedvezményezett országaiban működő szervezetk és intézmények megkötés nélkül ((donor országok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezett országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország);
 • nemzetközi civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Témák:

 • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása.

 

Elszámolható:

 • bér- és járulékköltség;
 • utazási költség és napidíj;
 • projekthez szükséges új vagy használt berendezések, kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei (kommunikáció, rendezvények, nyomtatás és kiadvány költségek, irodabérlet, honlap fejlesztés, egyéb).

 

Támogatás összege: legalább 1000 €, legfeljebb 5000 €.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás: 2013. december 16-tól 2014. december 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

 

Bővebb információ

 

 

Egyéni fejlesztési tervek, projektötletek megvalósításához ingyenes előminősítés!