NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

 

Pályázat célja

A pályázat a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

 

Pályázók köre

Legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Önállóan:
  • külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
  • külföldi árubemutató szervezése.
  • Fentiekhez kapcsolódóan:
   • piacra jutás;
   • IT fejlesztés;
   • tanácsadás igénybevétele;
   • piackutatás elkészítése;
   • szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme;
   • innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás.

Támogatás összege: 3 millió Ft – 7,5 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 31.

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

 

Pályázat célja

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése: eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás, IT fejlesztés, gyártási licenc, gyártási know-how támogatása.

 

Pályázók köre

Legalább 3 lezárt üzleti évvel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Önállóan:
  • gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése.
  • Ehhez kapcsolódóan:
   • az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
   • infrastrukturális és ingatlan beruházás – önállóan nem támogatható,
   • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek;
   • a termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

Támogatás összege: 10-100 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 31.

 

 

 

 

Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása

 

Pályázat célja: Hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.

 

Pályázók köre: A közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • építőipari kivitelezési költségek,
 • restaurálási költségek,
 • műszaki ellenőr díjazása,
 • tervezői művezetés,
 • a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén).

 

Támogatás összege: Maximum 7 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: Maximum 90%.

 

Benyújtás: 2014. december 1-ig.

 

 

 

 

Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása

Pályázat célja: Hazai és nemzetközi építészeti (város-, táj-, kert-, belsőépítészeti), valamint kulturális örökségvédelmi (műemléki, régészeti) célok megvalósításának támogatása.

 

Pályázók köre: A közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • építőipari kivitelezési költségek,
 • restaurálási költségek,
 • műszaki ellenőr díjazása,
 • tervezői művezetés,
 • a kapcsolódó régészeti feltárás költségei(régészeti érintettség esetén).

 

Támogatás összege: Maximum 13 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: Maximum 50%.

 

Benyújtás: 2014. december 1-ig.

 

 

 

 

A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának támogatása

Pályázók köre: Magyarország közigazgatási területén belül a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

 

Támogatható tevékenységek köre: régészeti lelőhelyek feltárása.

 

Támogatás összege: Maximum 3 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: Maximum 70%.

 

Benyújtás: 2014. december 1-ig.

 

 

 

 

A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása

Pályázók köre: Magyarország közigazgatási területén a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tulajdonosai, vagyonkezelői, használói, fenntartói.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • régészeti bemutatóhelyek állagmegóvása,
 • régészeti bemutatóhelyek helyreálltása,
 • építőipari kivitelezési költségek,
 • restaurálási költségek,
 • műszaki ellenőr díjazása,
 • tervezői művezetés.

 

Támogatás összege: Maximum 4 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: Maximum 50%.

 

Benyújtás: 2014. december 1-ig.

 

 

 

 

 

Online folyóiratok megjelentetésének támogatása

Pályázók köre

Országos, vagy regionális hatókörű, továbbá határon túli magyar nyelvű művészeti, kulturális, tudományos és ismeretterjesztő internetes folyóiratok, portálok.

 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. január 1.–2015. december 31.

 

Támogatható tevékenységek

Kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes folyóiratok megjelentetése:

 • szerzői tiszteletdíj (írói, illusztrátori, fotó), szerződi jogdíjak;
 • fordítói, lektorálási, szerkesztői tiszteletdíj;
 • előkészítési munkák: képfeldolgozás, szövegbevitel, képbevitel, szkennelés, korrektúra;
 • informatikai támogatás, programozás;
 • rendszergazdai szerkesztés;
 • publikáció-megjelentetés.

 

Támogatás maximális mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

 

Támogatás összege: maximum 4 millió Ft.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 3.

 

 

 

 

 

Hagyományos folyóiratok megjelentetésének támogatása

 

Pályázók köre

Országos, vagy regionális hatókörű, továbbá határon túli magyar nyelvű művészeti, kulturális, tudományos ismeretterjesztő nyomtatott folyóiratok.

 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. január 1.–2015. december 31.

 

Támogatható tevékenységek

Kulturális szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, hagyományos módon megjelentetett folyóiratok megjelentetése:

 • szerzői tiszteletdíj (írói, illusztrátori, fotó), szerződi jogdíjak;
 • fordítói, lektorálási, szerkesztői tiszteletdíj;
 • nyomdai előkészítési munkák, nyomdaköltség;
 • online-archiválás.

 

Támogatás maximális mértéke: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

 

Támogatás összege: maximum 8 millió Ft.

 

Benyújtás határideje: 2014. december 3.

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásának támogatása - 2015

 

Pályázat célja

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatás nyújtása. A munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek tartós, vagy tranzit foglalkoztatásának vállalása esetén részesülhet költségvetési támogatásban.

 

Pályázók köre

 • Magyarországon bejegyzett jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint egyéni vállalkozók, melyek rendelkeznek a Korm. r. szerinti rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal,
 • A támogatás (akkreditáció) feltétele, hogy a munkáltatónál a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a havi statisztikai állományi létszáma a 30 főt elérje, vagy aránya az összes munkavállalóhoz képest a 25 %-ot meghaladja.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • a megváltozott munkaképességű munkavállaló munkaviszony keretében történő, legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatása:
  • a megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség,
  • a megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei:
   • helyiségek átalakításának költségei,
   • a megváltozott munkaképességű munkavállalók segítésével foglalkozó személyzet képzése,
   • a megváltozott munkaképességű munkavállalók által használt berendezések átalakításának vagy beszerzésének, illetve a szoftverek beszerzésének és érvényesítésének költségei,
   • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkahelyre és munkával kapcsolatos tevékenységek helyszínére történő szállításához közvetlenül kapcsolódó költségek,
   • a megváltozott munkaképességű munkavállalók által rehabilitációra fordított órákra vonatkozó bérköltségek,
   • ún. „védett munkahelyek” biztosítása esetén az érintett vállalkozás termelőegységei létrehozásának, üzembe helyezésének vagy korszerűsítésének költségei.
   • a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt - a támogatás egy évre állapítható meg.

 

Támogatás keretösszege: 180 millió Ft.

 

Támogatás mértéke

 • Bérköltség esetén: maximum 75%, ha a munkáltat közhasznú jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság, akkor 100%,
 • Többletköltség esetén: maximum 100%.

 

Benyújtás határideje: 2014.10.30.

 

 

 

 

 

Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez igényelhető támogatás

 

Pályázat célja

Új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése után igényelhető támogatás, a vállalkozás összteljesítményének javítása, valamint a minőségi borászati termékek előállítása vagy forgalmazásra történő előkészítése érdekében.

 

Pályázók köre

Borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező:

 • mikro-, kis- és középvállalkozásnak, vagy
 • nagyvállalatnak minősülő üzem.

 

Támogatható tevékenységek

A 2014. augusztus 1-jén lezárt - az MVH honlapján is megtalálható - hatályos borászati gépkatalógusban szereplő gépek beszerzése, feltéve, hogy a kérelmező a berendezést 2014. március 1-jét követően vásárolta meg, és a vételárat a támogatási kérelem benyújtásáig teljes egészében megfizette.

 

Támogatás maximális összege: 100 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 20-40%

 

Benyújtás: 2014. október 16. és 2014. december 31. között. A támogatási kérelmek a benyújtás sorrendjében kerülnek elbírálásra!

 

 

 

Európa a Polgárokért Program
2014-2020

 

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: modernkori totalitárius rendszerek és a közelmúlt történelmének meghatározó eseményei, ezen belül pl.:
  • tolerancia,
  • kultúrák közötti párbeszéd,
  • megbékélés kérdései,
  • fiatalok bevonása.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

 

2. Alprogram: Demokratikus elköteleződés és állampolgári részvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 nap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. március 1.

 

 

 

 

 

Visegrádi Alap 2014

Pályázat célja

Az Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja a Visegrádi Négyek országaiban, vagy azokkal kapcsolatban megvalósuló projekteken keresztül.

 

Pályázók köre

Nonprofit szervezetek, alapítványok, önkormányzatok és a helyi önkormányzatok, az állami iskolák és egyetemek, kutatási és tudományos szervezetek (kivéve állami költségvetésből finanszírozott intézmények) a Visegrádi Négyek országaiból.

Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyekben a V4-es országok mindegyike részt vesz, de legalább három országból való együttműködés feltétel.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az Alap pénzügyi forrásai különféle tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken:

 • kulturális együttműködés;
 • tudományos eszmecserék és kutatások;
 • oktatás;
 • diákcsere;
 • határokon átnyúló együttműködés;
 • turizmusra fordító támogatás.

Small grants: a projekt költségvetése 6 hónapra tervezhető;

Standard grants: a projekt költségvetése 12 hónapra tervezhető.

 

Támogatás összege

 • Small grants: maximum 6000 EUR;
 • Standard grants: minimum 6001 EUR;

 

Támogatás mértéke: Maximum 80%.

 

Benyújtás

 • Small grants: 2014. március 1., szeptember 1 és december 1.
 • Standard Grants: 2014. márius 15., szeptember15.

 

 

 

 

 

 

Norvég Civil Alap - Akciópályázat

 

Pályázat célja

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

 

Pályázók köre

 • Magyarországon legalább 1 éve bejegyzésre került civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szövetségek.

A pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

 

Konzorciumi partnerszervezetek lehetnek:

 • magyarországi civil szervezet;
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus donor és kedvezményezett országaiban működő szervezetk és intézmények megkötés nélkül ((donor országok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezett országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország);
 • nemzetközi civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Témák:

 • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása.

 

Elszámolható:

 • bér- és járulékköltség;
 • utazási költség és napidíj;
 • projekthez szükséges új vagy használt berendezések, kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei (kommunikáció, rendezvények, nyomtatás és kiadvány költségek, irodabérlet, honlap fejlesztés, egyéb).

 

Támogatás összege: legalább 1000 €, legfeljebb 5000 €.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás: 2013. december 16-tól 2014. december 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

 

Bővebb információ

 

 

Egyéni fejlesztési tervek, projektötletek megvalósításához ingyenes előminősítés!