NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Tanyafejlesztés Program 2015
4. célterület: A villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések támogatása

 

Pályázat célja

A tanyán élő, alap infrastruktúrával nem rendelkező lakosok számára szociális alapú támogatás a tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekhez. Azon tanyai lakosok támogatása, akik esetében a tanya lakóépülete villamosenergia-ellátással nem rendelkezik.

 

Pályázók köre

 • tanyán élő lakos.

 

A pályázat szempontjából

 • tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása.
 • tanyának minősül: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

 

Támogatás maximális összege: 10 millió Ft.

 

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • villany nélküli tanyák lakóépületének villamos energiával történő ellátására.

 

Benyújtás: 2015. július 15-tól, 2015. augusztus 14-ig.

 

 

 

 

 

Tanyafejlesztés Program 2015
3. célterület: Tanyagazdaságok indításának mezőgazdasági csekély összegű támogatása

 

Pályázat célja

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élő magánszemélyek és őstermelők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása.

 

Pályázók köre

 • tanyán élő természetes személy, vagy őstermelő.

 

A pályázat szempontjából

 • tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása.
 • Mezőgazdasági tevékenységből származó bevételnek számít a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások együttes összege.

 

Támogatás maximális összege: 3 millió Ft.

 

 

Támogatás maximális mértéke: 75-90%.

 

Támogatható tevékenységek köre

A tanyagazdaságok indítása, illetve épület- és eszközállományuk megújítása, beszerzése keretében:

 1. tanyai lakóépület felújítása;
 2. gazdálkodási célú épületek felújítása, építése;
 3. gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése;
 4. karám, kerítés létesítése, felújítása;
 5. szaporító anyag vásárlása, beszerzése;
 6. állatállomány kialakítása, bővítése;
 7. tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése;
 8. tanyagazdaságok energetikai megújítása;
 9. egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása;
 10. környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint
 11. tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

 

Benyújtás: 2015. július 15-től, 2015. augusztus 14-ig.

 

 

 

 

 

Tanyafejlesztés Program 2015
2. célterület: Tanyagazdaságok fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatása

 

Pályázat célja

A tanyai gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyai életmód hátrányainak csökkentése, valamint az alföldi tanyás térségek fenntartható fejlődésének elősegítése érdekében a tőkeszegény tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

 

Pályázók köre

 • mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó.

 

A pályázat szempontjából

 • tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása.
 • Mezőgazdasági tevékenységből származó bevételnek számít a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó gazdaságából kikerült termékek értékesítéséből, a gazdálkodó által nyújtott szolgáltatásból származó bevételeknek, valamint az egységes területalapú támogatás, a költségek fedezetére és a fejlesztési célra folyósított támogatás bevételként figyelembe vett része és az egyéb mezőgazdasági jogcímen folyósított támogatások együttes összege.

 

Támogatás maximális összege: 3 millió Ft.

 

 

Támogatás maximális mértéke: 75-90%.

 

Támogatható tevékenységek köre

A tanyagazdaságok fejlesztése, illetve épület- és eszközállományuk megújítása keretében:

 1. tanyai lakóépület felújítása;
 2. gazdálkodási célú épületek felújítása, építése;
 3. gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése;
 4. karám, kerítés létesítése, felújítása;
 5. szaporító anyag vásárlása, beszerzése;
 6. állatállomány kialakítása, bővítése;
 7. tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése;
 8. tanyagazdaságok energetikai megújítása;
 9. egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása;
 10. környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint
 11. tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

 

Benyújtás: 2015. július 15-től, 2015. augusztus 14-ig.

 

 

 

 

 

Tanyafejlesztési Program 2015
1. célterület: Települési és térségi fejlesztések támogatása

 

Pályázat célja

A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátásának javítása, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése, valamint a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése.

 

Pályázók köre

Célterülettől függően tanyás térségben található, tanyás térségekben működő:

 • önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok;
 • helyi önkormányzati társulás;
 • megyei önkormányzatok;
 • egyházak, egyházi szervek;
 • civil szervezetek;
 • tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek.

 

A pályázat szempontjából

 • tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása.
 • tanyának minősül: a település külterületén fekvő, legfeljebb 1 hektár nagyságú olyan földrészlet, amelyhez a föld mellett növénytermesztés és állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és terméktárolás céljára létesített lakó- és gazdasági épület, illetve ilyen épületcsoport is tartozik, vagy az olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel.

 

Támogatható tevékenységek köre

 1. a villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;
 2. a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése; valamint
 3. a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése:
 • 3/a) a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, gépjárműbeszerzés kivételével;
 • 3/b) a tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése;
 • 3/c) esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára;
 • 3/d) mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára.

 

Támogatás maximális összege:

 • A villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések: 50 millió Ft.
 • A tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése: 5 millió Ft.
 • A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése:
  • a), c) és d) cél esetében együttesen 2 millió Ft;
  • b) cél esetében 4 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke:

 • az 1. és a 3. célok esetében: 90%.
 • a 2. cél esetében: 100%.

 

Benyújtás: 2015. július 15-től, 2015. augusztus 14-ig.

 

 

 

 

 

Tanyafejlesztés Program 2015

 

Pályázat célja

Pályázatokat a tanyagazdaságok fejlesztésére, tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához, valamint a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztésekre lehet beadni.

 

Pályázók köre

Célterülettől függően tanyás térségben található, tanyás térségekben működő:

 • önkormányzatok, önkormányzati konzorciumok;
 • helyi önkormányzati társulás;
 • megyei önkormányzatok;
 • egyházak, egyházi szervek;
 • civil szervezetek;
 • tanyagondnoki feladatokat ellátó, illetve tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek.

Valamint:

 • mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó;
 • tanyán élő természetes személy

 

A pályázat szempontjából

 • tanyás térség: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, Vecsési járása.

 

Támogatás keretösszege: 1 415,2 millió Ft.

 

 

Támogatás maximális mértéke: 75-100%.

 

Támogatható tevékenységek köre

1. célterület: a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztése:

 • villany nélküli tanyák villamosenergia-ellátását biztosító önkormányzati fejlesztések;
 • a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzése;
 • tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése az alábbi alcélok szerint:
  • a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése gépjárműbeszerzés kivételével;
  • tanyagondnokokat összefogó civil szervezetek fejlesztése;
  • esélyegyenlőségi programok szervezése tanyai lakosok számára;
  • mobil egészségügyi szűrővizsgálatok végzésének szervezése tanyai lakosok számára.

 

2. célterület: a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez, és

 

3. célterület: a tanyák és a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyával rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet igazoltan nem folytató tanyán élő lakosok számára gazdaság indításához:

 • tanyai lakóépület felújítása,
 • gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,
 • gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,
 • karám, kerítés létesítése, felújítása,
 • szaporító anyag vásárlása, beszerzése,
 • állatállomány kialakítása, bővítése,
 • tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítése, fejlesztése,
 • tanyagazdaságok energetikai megújítása,
 • egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,
 • környezetkímélő, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezés, valamint
 • tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítése.

4. célterület: a tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását biztosító egyéni fejlesztések;

 

5. célterület: az országos külterületi szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz:

 • önkormányzat által biztosított baromfi tartási program megvalósítása külterületen, igazoltan őshonos tenyészállomány kialakításával, amelyből a lakosság számára állatkihelyezés történik mentorálással kísérve,
 • zártkerti fekvésű földrészlet művelési célú revitalizációját szolgáló program megvalósítása, amely során közösségi termelés keretében igazoltan őshonos vagy tájfajta növény kerül ültetésre vagy telepítésre.

 

Benyújtás

 • 1.-4. célterület esetében: a pontos beadási határidő még nem ismert.
 • 5. célterület esetében: 2015. augusztus 15.

 

 

 

 

 

Nemzetközi és/vagy országos hatókörű kulturális, gasztronómiai rendezvények megvalósításának támogatása

 

Pályázat célja

Magyarországon megrendezendő nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

 

Pályázók köre

 • jogi személyek,
 • egyéni vállalkozók.

 

Támogatható tevékenységek köre

Olyan, belföldön megvalósuló, magas kulturális értéket és turisztikai vonzerőt képviselő programsorozat, fesztivál megvalósítása, amely:

 • 2015. április 1. – 2016. március 31. között valósul meg,
 • időtartama legalább 2 nap,
 • összköltsége minimum 5 millió Ft
 • széles tömegeket megmozgató esemény: a közönség létszáma dokumentáltan legalább 5 ezer fő,
 • saját bevétellel rendelkezik.

 

Támogatás maximális összege/mértéke

 • az 5 millió Ft – 10 millió Ft közötti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 70%-a;
 • a 10 millió Ft feletti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 50%-a,  maximum 15 millió Ft;

 

Benyújtás határideje: 2015. július 17.

 

 

 

 

 

Egészségügyi eszközök energia-megtakarítást célzó beszerzésének támogatása

 

Pályázat célja

A pályázó tulajdonában lévő, saját OEP finanszírozott tevékenységhez kapcsolódó, meglévő egészségügyi eszközök cseréjéhez kötött, új, szintén a pályázó saját tulajdonába kerülő, saját OEP finanszírozási tevékenysége körében használt CT, MRI, röntgen berendezés beszerzésének támogatása.

 

Pályázók köre

 • Közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó fekvő- és/vagy járó beteg költségvetési szervek – OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező intézmények;
 • Egyházi kórházak - OEP finanszírozási szerződéssel rendelkező intézmények;
 • Egyetemek.

Konzorciumok is nyújthatnak be pályázatot, mely kizárólag kórházak közt vagy kórház(ak) és fenntartója közt jöhet létre.

 

Támogatható tevékenységek köre

Az alábbi képalkotó diagnosztikai eszközök cseréje/ beszerzése engergiamegtakarítás céljával:

 • Komputertomográfián (CT) alapuló diagnosztikai eszközök,
 • Mágneses magrezonancián (MRI) alapuló diagnosztikai eszközök.
 • Röntgensugárzáson alapuló diagnosztikai eszközök.

 

Támogatás összege: 50 millió Ft – 1,2 milliárd Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%

 

A benyújtás napjai

 • 1. szakasz – Kizárólag CT és MRI berendezések beszerzésére nyújtható be pályázat:
  • 2015. augusztus 4.
  • 2015. augusztus 5.
 • 2. szakasz – Kizárólag röntgen berendezések beszerzésére nyújtható be pályázat:
  • 2015. augusztus 18.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása - GINOP-1.2.2-15

 

 

Pályázat célja

KKV-k versenyképességének javítása: új eszköz beszerzése.

 

 

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalozásnak minősülő

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • szövetkezetek,
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Önállóan támogatható (a projekt legalább 50%-a):
  • Új eszköz beszerzése.
  • Eszközbeszerzéshez kapcsolódóan:
   • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
   • az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás;
   • információs technológia-fejlesztés;
   • online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés;
   • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
   • Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor:
    • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő
    • új eszközök beszerzése;
    • akadálymentesítés, infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás;
    • információs technológia-fejlesztés (IT akadálymentesítés).

Támogatás összege

 • Egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező cégek esetében: 5 millió Ft – 50 millió Ft.
 • Egy teljes lezárt üzleti évvel NEM rendelkező cégek esetében: 5 millió Ft – 10 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: legfeljebb 50%.

 

Benyújtási időszak: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése - GINOP-1.2.1-15

 

 

Pályázók köre

Legalább 1 lezárt üzleti évvel, 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező és 1 fő statisztikai létszámmal bíró, Magyarországon székhellyel rendelkező mikro-, kis- vagy középvállalkozások, melyek tevékenységüket tekintve:

 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai.

 

A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan:

 • Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése.

Önállóan nem támogatható, kizárólag eszközbeszerzéshez kapcsolódóan:

 • az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás;
 • az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 • információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek;

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor (önállóan nem támogatható):

 • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése;
 • a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás;
 • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés.

 

 

Támogatás összege: min. 50.000.000 Ft, max. 500.000.000 Ft.

 

 

Támogatás maximális mértéke: a megvalósulás helyszínétől függően 35-50%.

 

 

Benyújtási időszak: 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig.

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi és/vagy országos hatókörű kulturális, gasztronómiai rendezvények megvalósításának támogatása

 

 

Pályázat célja

Magyarországon megrendezendő nemzetközi és/vagy országos hatókörű turisztikai vonzerőt jelentő kulturális, gasztronómiai rendezvények (programsorozatok/fesztiválok) megvalósításának támogatása.

 

 

Pályázók köre

 • jogi személyek,
 • egyéni vállalkozók.

 

 

Támogatható tevékenységek köre

Olyan, belföldön megvalósuló, magas kulturális értéket és turisztikai vonzerőt képviselő programsorozat, fesztivál megvalósítása, amely:

 • 2015. április 1. – 2016. március 31. között valósul meg,
 • időtartama legalább 2 nap,
 • összköltsége minimum 5 millió Ft
 • széles tömegeket megmozgató esemény: a közönség létszáma dokumentáltan legalább 5 ezer fő,
 • saját bevétellel rendelkezik.

 

Támogatás maximális összege: 15 millió Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 80%

 

Benyújtás határideje: 2015. július 17.

 

 

 

 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

 

Pályázat célja

A vállalkozások külpiacra lépésének elősegítése, a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése.

A Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatóak.


Pályázók köre

Olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel,
 • legutolsó lezárt üzleti évük alapján legalább 2 fő statisztikai létszámmal rendelkeznek,
 • tevékenységüket tekintve magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és
 • hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és
 • a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be, vagy
 • részvételük intenzitása ilyen  tekintetben növekszik.

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű gazdasági társaságok;
 • egyéni vállalkozók, egyéni cégek;
 • szövetkezet.

 

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan:

 • a)     Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel;
 • b)     Külföldi árubemutató szervezése.

Önállóan nem támogatható csak az a) és b) pontokhoz kapcsolódóan:

 • Piacra jutás támogatása;
 • Információs technológia-fejlesztés;
 • Tanácsadás igénybevétele;
 • Piackutatás elkészítésének költsége;
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége;
 • Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége.

 

Támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke: 50%.

 

Benyújtási időszak: 2015. június 22-től 2017. június 22-ig.

 

 

Az alábbi linken elérhető díjmentes előminősítő adatlapunk, melyet szíveskedjen kitölteni. Az így kapott információk alapján szakértő kollégáinkkal megvizsgáljuk a pályázás lehetőségét, és felvesszük Önnel a kapcsolatot:

 

Díjmentes előminősítés

 

 

 

 

Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2015-16

 

Pályázat célja

Normatív állami támogatás által nem fedezett, hajléktalanokkal kapcsolatos közfeladatok ellátása.

 

Pályázók köre

 • egyéb egyesület, egyéb alapítvány, közalapítvány,
 • bevett egyház, egyházi jogi személy, egyházi szervezet,
 • vallási tevékenységet végző szervezet,
 • nonprofit korlátolt felelősségű társaság, nonprofit részvénytársaság,
 • szociális szövetkezet,
 • helyi önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv,
 • költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati, központi költségvetési körbe tartozó szerv,
 • többcélú kistérségi társulás, helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, valamint ezek intézményei,

amely:

 • Közép-magyarországi régióban hajléktalan ellátási feladatokat végez,
 • és vállalja, hogy nyertes pályázat esetén eleget tesz a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeknek.

 

Támogatható programok

 • 1. program: Étkeztetés támogatása éjjeli menedékhelyen a téli időszakban,
 • 2. program: Befogadó szálláshelyek működtetése,
 • 3. program: Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása a téli időszakban,
 • 4. program: Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása,
 • 5. program: Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának támogatása,
 • 6. program: Intézményi beruházások támogatása: Intézménykorszerűsítés, férőhelybővítés támogatása,
 • 7. program: Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása,
 • 8. program: Kiegészítő és innovatív programok támogatása.

 

Rendelkezésre álló keretösszeg: 186.450.000 Ft.

 

Támogatás maximális mértéke

 • Az 1-5. és 8. program esetében 100%,
 • a 6-7. programok esetében 90%. ill. 100%.

 

Benyújtási időszak: 2015. július 20. – 2015. augusztus 7.

 

 

 

 

 

Európa a Polgárokért Program 2014-2020


1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: a II. világháború 70. évfordulója, a háború következményei.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári r

észvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Következő beadási határidő: 2015. szeptember 1.

 

A Program 2015. évi prioritásai

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • a II. világháború 70. Évfordulója:
  • az emberiség elleni bűntettek elleni intolerancia növekedése;
  • a II. világháborút utáni Európa építészete;
  • hidegháború, megosztottság;
  • a Schuman-nyilatkozatot követő integrációs folyamat megindulása 1950-től.

 

2. Alprogram: Demokratikus szerepvállalás és civil részvétel

 • Vita Európa jövőjéről:
  • Folytatni kell a jelenlegi vitát a gazdasági válság következményeiről, illetve a 2014-es EU választások során felmerült kérdésekről: milyen Európát akarnak a polgárok?
  • Serkenteni szükséges a civil részvétel új, innovatív formáit, és megerősíteni a jelenlegi formákat, lehetőségeket, eszközöket.
  • A vita nem korlátozódhat csak azokra a polgárokra, akik támogatják az EU elképzeléseit. Kiemelten fontos olyan állampolgárok bevonása a projektekbe, akik elutasítják az Európai Uniót, illetve megkérdőjelezik annak eddigi eredményeit, illetve jövőbeni céljait.