NYERJEN EL ÖN IS PÁLYÁZATI PÉNZT, VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS CÉLJÁRA!

ÚJ pályázatok, támogatások, pályázati hírek - FRISS/MEGJELENÉS ELŐTT:

FRISS PÁLYÁZATOK

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása - Támop-6.1.2.A-14/2 - TERVEZET

 

Pályázat célja

Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása általános iskolákban, többcélú intézményekben.

 

Közép-Magyarországon (Pest megyében és Budapesten) megvalósuló fejlesztés nem támogatható!

 

 

Pályázók köre

Nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézmények, ezen belül:

 • általános iskola;
 • egységes iskola vagy összetett iskola,
 • közös igazgatású köznevelési intézmény,
 • általános művelődési központ,
 • egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény.

 

Az állami fenntartású felsőoktatási intézmények általános iskoláinak fejlesztésére pályázhatnak az alábbi felsőoktatási intézmények: Debreceni Egyetem; Eötvös József Főiskola; Eszterházy Károly Főiskola; Kaposvári Egyetem; Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Óvoda, Nyíregyházi Főiskola; Nyugat-magyarországi Egyetem; Pécsi Tudományegyetem; Szegedi Tudományegyetem; Szegedi Tudomány-egyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai kara; Szent István Egyetem.

 

 

Főbb támogatható tevékenységek

 • Nem a mindennapos testmozgással összefüggő egészségfejlesztési programok megvalósítása: pl.: iskolakert, egészséges élelmiszerek megismerése, ivóvíz-fogyasztás, higiénés szokások, sérülés megelőzés, egészségfejlesztési célú kommunikációs események.
 • A tanórai kereteken (iskolai testnevelésen) kívüli mindennapos testmozgással összefüggő programok megvalósítása;
 • Az egészségfejlesztési és testmozgásprogramok megvalósításához kapcsolódó továbbképzés, érzékenyítés, tréning, szemléletformáló, érzékenyítő workshopok megvalósítása a megvalósításban részt vevő pedagógusok, egészségügyi és egészségfejlesztési szakemberek részére.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%

 

 

Támogatás összege: 4-45 millió Ft, a pályázó, az érintett tanulók és a bevont általános iskolák számától függően.

 

 

Benyújtási időszak: 2014. április 28-tól 2014. május 12-ig.

 

 

 

 

 

Művészeti szakmai program megvalósításának támogatása

Pályázat célja

A Magyar Művészeti Akadémia a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, művészeti szakmai programok megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

 

Pályázók köre

 • 2013. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, átlátható civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

2014. január 1. - 2015. január 31. között megvalósuló művészeti, szakmai programok:

 • Népművészeti, Néprajzi Tagozat:
  • Önfenntartó, közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak, zenei, tánc és tárgyalkotó táborok, népdaléneklést és népi mesterségeket tanító körök), valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó, oktatást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása;
 • Irodalmi Tagozat:
  • A kortárs magyar irodalmat megjelentető kiadványok nyomdaköltségére, valamint  a kortárs magyar irodalmat megjelenítő művészeti programok megvalósítása;
 • Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat:
  • „INNOVÁCIÓ – TRADÍCIÓ” témakörben megrendezésre kerülő programok támogatása.
 • Film- és Fotóművészeti Tagozat:
  • "A Kárpát-medencén belüli és kívüli migráció a rendszerváltozás után. Okok és következmények” témakörben megrendezésre kerülő programok, kiadványok megvalósítása, vagy fotóművészeti alkotótelepek, alkotótáborok, kiadványok, könyvek, folyóiratok és fotóművészeti kiállítások megvalósulásának támogatása;
 •  Színházművészeti Tagozat:
  • Kelemen László, az első magyar színigazgató halálának 200. évfordulójával kapcsolatos rendezvények megvalósítására, életéről és a korszakról szóló színháztörténeti vetélkedő, vándorkiállítás megrendezése, illetve e témában színdarab megírása és színrevitelének megvalósítására kerülő programok támogatása;
 • Építőművészeti Tagozat:
  • Az építészeti oktatással foglalkozó felsőoktatási intézmények nyári alkotótáborainak megvalósítása; 
 • Képzőművészeti Tagozat:
  • képzőművészeti alkotótelepek, alkotótáborok megrendezése,
  • kiadvány, könyv, folyóirat megjelentetése,
  • be nem fejezett képzőművészeti projektek támogatása,
  • képzőművészeti kiállítások megvalósítására (elsősorban: szállítási költség) nyújtható be pályázat;
 •  Zeneművészeti Tagozat:
  • Az ifjúság zenei nevelése témakörben megvalósításra kerülő programok, kiadványok támogatása.

 

Támogatás összege: minimum300.000 Ft, maximum 3 millió Ft 

 

Benyújtás: 2014. május 5-ig.

 

 

 

 

 

Fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatás

 

Pályázat célja: Mezőgazdasági tevékenység megkezdésének támogatása.

 

Pályázók köre

Támogatást vehet igénybe az a 18-40 év közötti természetes személy, aki

 • a kérelem benyújtásakor rendelkezik a rendeletben meghatározott szakképesítések legalább egyikével,
 • első alkalommal hoz létre gazdaságot és abban a gazdaság vezetőjeként gazdálkodik.

 

Támogatás összege

A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a működtetési időszak 4. évének végére vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

 • legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,
 • legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,
 • legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Benyújtás: 2014. május 1.és május 15. között.

 

 

 

 

 

Pályázatok a hulladékkal, hulladékgazdálkodással összefüggő kutatási és innovációs projektek támogatására – Horizont 2020


 

Pályázat célja: Hulladékkal, hulladékgazdálkodással összefüggő kutatási és innovációs projektek támogatása a Horizont 2020 program ”Társadalmi kihívások” pillérének keretében.Pályázók köre: jogi személyiséggel rendelkező szervezetek

Feltételek:

 • Kutatási és innovációs intézkedések esetében: a pályázatban legalább három egymástól független szervezetnek, legalább három különböző államban, tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel kell rendelkeznie.
 • Koordinációs és támogatási intézkedések esetében: egy jogi személyiséggel rendelkező szervezet elegendő a pályázat benyújtásához;
 • Innovációs intézkedések esetében: a pályázatban legalább három egymástól független szervezetnek, legalább három különböző államban, tagállamban vagy társult országban lévő székhellyel kell rendelkeznie.

 

Támogatható tevékenységek köre:

 • Uniós zéró- közeli hulladékgazdálkodási platform (Koordinációs és támogatási intézkedések-egylépcsős)
 • Innováció-közbeszerzés előkészítése és népszerűsítése az erőforrás hatékonyság javítása céljából (Koordinációs és támogatási intézkedések-egylépcsős)
 • Globális hulladék dimenziók (Koordinációs és támogatási intézkedések-egylépcsős)
 • Másodlagos nyersanyagok leltára (Koordinációs és támogatási intézkedések-egylépcsős)
 • Nyersanyagok újrahasznosítása termékekből és épületekből (Innovációs intézkedések-egylépcsős)
 • Az élelmiszerhulladékok csökkentésének újrahasznosításának és újrahasználatának rendszerszintű megközelítése (Kutatási és innovációs intézkedések- kétlépcsős)
 • A ciklikus gazdasági modell segítése ipari szimbiózissal (Innovációs intézkedések-kétlépcsős)

 

Támogatás összege

 • egylépcsős pályázat: 20 millió Euro;
 • kétlépcsős pályázat: 53 millió Euro.  

 

Támogatás maximális mértéke: 100%, kereskedelmi tevékenység esetén 70%, közvetett költség esetén 20%.  

 

Benyújtás

 • egylépcsős pályázat: 2014.április 08.;
 • kétlépcsős pályázat: 2014.április 08. és 2014. szeptember 16.

  

 

  

 

 

Európa a Polgárokért Program
2014-2020

 

 

1. Alprogram: Európai emlékezet

 • Pályázók köre: helyhatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, túlélők szervezeti, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások.
 • Témák: modernkori totalitárius rendszerek és a közelmúlt történelmének meghatározó eseményei, ezen belül pl.:
  • tolerancia,
  • kultúrák közötti párbeszéd,
  • megbékélés kérdései,
  • fiatalok bevonása.
  • Tevékenységek lehetnek pl.: megemlékezési ünnepség, video-interjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 100 000 EUR.

 

 

2. Alprogram: Demokratikus elköteleződés és állampolgári részvétel

2.1. Testvérvárosi találkozók

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 2 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés.
 • Támogatási időszak: maximum 21 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 25 000 EUR.

 

2.2. Tematikus hálózatok

 • Pályázók köre: települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek.
 • Minimum 4 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Témakörök: kölcsönös érdeklődést kiváltó témák (európai relevancia), fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák, jó gyakorlatok.
 • Tevékenységek: szakemberek közötti hálózatépítés, műhelymunkák, konferenciák szervezése, stb.
 • Támogatási időszak: maximum 24 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

2.3. Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek

 • Pályázók köre: non-profit szervezetek, civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek.
 • Legalább 3 EU tagállam részvétele kötelező.
 • Tevékenységek: szeminárium, tematikus műhelybeszélgetés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás.
 • Támogatási időszak: maximum 18 hónap.
 • Támogatás maximális összege: 150 000 EUR.

 

Támogatás mértéke: 100%

 

Várható beadási időszakok

 • 2014. tavasz,
 • 2014. ősz.

 

 

 

 

 

 

Norvég Civil Alap - Akciópályázat

 

Pályázat célja

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

 

Pályázók köre

 • Magyarországon legalább 1 éve bejegyzésre került civil szervezetek: egyesületek, alapítványok, szövetségek.

A pályázók a megpályázott projektet önállóan, konzorciumban partnerszervezettel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják.

 

Konzorciumi partnerszervezetek lehetnek:

 • magyarországi civil szervezet;
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus donor és kedvezményezett országaiban működő szervezetk és intézmények megkötés nélkül ((donor országok: Norvégia, Izland, Liechtenstein; kedvezményezett országok: Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, Bulgária, Görögország, Ciprus, Málta, Spanyolország, Portugália, további országok: Ukrajna, Szerbia, Horvátország);
 • nemzetközi civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Témák:

 • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása.

 

Elszámolható:

 • bér- és járulékköltség;
 • utazási költség és napidíj;
 • projekthez szükséges új vagy használt berendezések, kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei (kommunikáció, rendezvények, nyomtatás és kiadvány költségek, irodabérlet, honlap fejlesztés, egyéb).

 

Támogatás összege: legalább 1000 €, legfeljebb 5000 €.

 

Támogatás maximális mértéke: 90%.

 

Benyújtás: 2013. december 16-tól 2014. december 31-ig, illetve a keret kimerüléséig.

 

 

 

 

 

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása

 

 

Pályázat célja

A pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására van lehetőség.

 

Támogatás összege : legfeljebb 5 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: A pályázat benyújtásához önrész nem szükséges, azonban a bírálat során előnyt jelenthet, ha a pályázó önrészt is vállal a pályázati tevékenységek megvalósításához.

 

Pályázók köre

 • megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok;
 • civil szervezetek.

 

Támogatható tevékenységek köre

 • világháborús emlékművek renoválása, a helyi emlékművek helyreállítása;
 • az I. világháborús emlékművekre a II. világháborúban elesett helyi hősök neveinek elhelyezése;
 • az emlékmű környezetének, talapzatának helyreállítása

 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • kivitelezési költségek;
 • restaurálási költségek;
 • szakértői díjak (művészettörténész, restaurátor, muzeológus, statikus és építész szakértők);
 • tervezői díjak.

 

Beadási határidő: A benyújtás a rendelkezésre álló keret kimerüléséig folyamatos.

 

 

 

 

 

 

EGT Alap – Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása -
Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése

 

Pályázat célja: Magyarországon megvalósuló, országos műemléki, vagy helyi védettség alatt álló épületek és/vagy kiemelt természeti oltalom alatt lévő örökségi elem, valamint ezekhez funkcionálisan kapcsolódó környezetük helyreállítása/felújítása.

 

Pályázók köre

 • központi költségvetési szervek;
 • önkormányzatok önkormányzati társulások;
 • non-profit szervezetek, alapítványok;
 • egyházak és egyházi intézmények;
 • non-profit gazdasági társaságok;
 • többcélú kistérségi társulás.

 

A projektek megvalósítása során lehetőség van partnerek bevonására Magyarországról vagy a donor országokból (Norvégia, Liechtenstein, Izland).

 

Főbb támogatható tevékenységek

1. csoport: A hagyományos vidéki életmódhoz, a természetközeli területhasználathoz és tájgazdálkodáshoz kapcsolódó

 • épített örökség és táji környezetének felújítása és/vagy helyreállítása valamint a kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés; ÉS
 • örökségi értékek megőrzése és élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.

ÉS/VAGY

2. csoport: A kunhalmok, földvárak, fülkés sziklák, kulturális örökségi jelentőségű barlangokhoz kapcsolódóan:  

 • Környezetük megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés; ÉS
 • Eredeti funkciójának, működésének élményszerű bemutatása saját kidolgozású és/vagy külső tanácsadással kialakított tartalomfejlesztésen keresztül.

 

Támogatás maximális mértéke: 90-100%.

 

Támogatás összege: 200 000 EUR - 500 000 EUR (56 680 000 Ft - 141 700 000 Ft).

 

Benyújtás: 2014. február 21 - 2014. május 21.

 

 

 

 

 

 

EGT Alap – Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása program kapcsán-
Kétoldalú partnerségi együttműködések előkészítésének segítése – „A”

 

Pályázat célja: Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése c. pályázati felhívás kiegészítéseként, rövidtávú tevékenységek támogatása annak érdekében, hogy segítse a lehetséges donor partnerekkel való kapcsolatfelvételt vagy a már élő kapcsolat megerősítését a projektek előkészítési szakaszában.

 

Pályázók köre

 • Magyarországi főpályázó vagy projekt partner lehet:
  • központi költségvetési szervek;
  • önkormányzatok önkormányzati társulások;
  • non-profit szervezetek, alapítványok;
  • egyházak és egyházi intézmények;
  • non-profit gazdasági társaságok;
  • többcélú kistérségi társulás.
 • Donor országban székhellyel rendelkező projekt partner lehet:
  • központi költségvetési szerv,
  • önkormányzat és önkormányzati tulajdonú non-profit szervezet,
  • független non-profit szervezet, egyház és egyházi intézmény.

Kizárólag olyan pályázatok támogathatóak, amelyekben legalább egy donor országban (Izland, Liechtenstein, Norvégia) székhellyel rendelkező támogatásra jogosult szervezet partnerként részt vesz a projektben.

 

Főbb támogatható tevékenységek

A donor partnerségi előkészítő projektek megvalósítását segítő partnerségi kapcsolatok kialakítása a donor országokban található kulturális örökség területén tevékenykedő szervezetekkel és a projektjavaslatok közös előkészítése. Ezen belül:

 • Konferenciákon, workshopokon, találkozókon való részvétel Magyarországon illetve a donor országokban;
 • Tanulmányutakon való részvétel Magyarországon illetve a donor országokban;
 • Projektjavaslatok szakmai előkészítése.

 

Támogatás maximális mértéke: 100%.

 

Támogatás maximális összege: 8 000 EUR (2 267 200 Ft).

 

Benyújtás: legkésőbb a fő pályázat (Vidéki kulturális és természeti örökség megőrzése) benyújtási határidejét megelőző két hétig (2014. május 7.).

 

 

 

 

 

 

EGT Alap – Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása -
Városi épített örökség megőrzése

 

Pályázat célja: Magyarországon található 10 000 fő feletti lakosság számú városi rangú településeken megvalósuló, országos műemléki védettség alatt álló épületek helyreállítása/felújítása.

 

Pályázók köre

 • központi költségvetési szervek;
 • önkormányzatok önkormányzati társulások;
 • non-profit szervezetek, alapítványok;
 • egyházak és egyházi intézmények;
 • non-profit gazdasági társaságok;
 • többcélú kistérségi társulás.

 

A projektek megvalósítása során lehetőség van partnerek bevonására Magyarországról vagy a donor országokból (Norvégia, Liechtenstein, Izland).

 

Főbb támogatható tevékenységek

 • ingatlan kulturális funkcióinak megerősítéséhez, megújításához, kapcsolódó táji környezetük hiteles megújításához szükséges átalakítás, bővítés, felújítás és/vagy helyreállítás valamint kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések.
 • Az ingatlan megújításához, kulturális és közösségi funkciójának fenntartásához, kialakításához és széles körben hozzáférhetővé tételéhez kapcsolódó tartalomfejlesztés.
 • Projektmenedzsment

 

 

Támogatás maximális mértéke: 90-100%.

 

Támogatás összege: 500 000 EUR – 1 millió EUR (141 700 000 FT – 283 400 000 Ft).

 

Benyújtás: 2014. február 21 - 2014. május 21.

 

 

 

 

 

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban
TÁMOP-2.3.4.A-12/1

 

Pályázat célja
A gyakornoki program lényege jellemzően a KKV-k statisztikai létszámának növelésével együtt járó új foglalkoztatás támogatása részleges bér- és járuléktámogatással, valamint a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával.

A Közép-Magyarország Régióban megvalósuló projekt nem támogatható!

 

Pályázók köre

 • mikro-, kis- és középvállalkozások (a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját).

 

Támogatható tevékenységek köre

 • Korábbi tanulószerződéses tanuló foglalkoztatása a szakmájában: bértámogatás a garantált bérminimum 150%-áig (+ bérjárulékok); maximum 9 hónap, + 9 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség.
 • Mentori tevékenység: gyakornokok száma x 46 000 Ft.
 • Adminisztrációs feladatok ellátása.
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás (max. 20%).

 

Támogatás mértéke: 35-100%.
Támogatás összege: Legalább 460.350 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft.
Benyújtás: A pályázatok benyújtása várhatóan 2013.02. 15-től 2014.04.30-ig lehetséges.

 

 

 

 

Technológiai start-up ökoszisztéma építés – Start-up_13

 

Pályázat célja: A nemzetközi piacokon versenyképes K+F eredményekre alapuló vállalkozások felépítése és működésének beindítása négy alprogramon keresztül: technológiai inkubátorok felállítása és ötletek szűrése (I. és II. alprogram), valamint közvetlen támogatás nyújtása az induló technológiai vállalkozások számára (III. és IV. alprogram).

 

Pályázók köre: Alprogramtól függően gazdasági társaságok (befektetők), induló mikro- és kisvállalkozások (innovatív start-up cégek), természetes személyek.

 

Támogatható tevékenységek köre

I. alprogram: Tehnológiai inkubátorok felállítása, elindulásuk támogatása

II. alprogram: Technológiai ötletek műszaki/gazdasági megvalósíthatósági vizsgálata, IP levédetése

III. alprogram: Az inkubáció folyamata, inkubáltak támogatása

 • szellemi tulajdon meghatározása, oltalmazása; kutatás-fejlesztés, prototípus előállítás;
 • megvalósíthatóság és világpiaci helyzet elemzése, piackutatás
 • vállalkozói képzés; vállalati tanácsadás.

IV. alprogram: A piacra lépés támogatása és a tőkebevonás elősegítése

 • gyártás és piacra lépés előkészítése, értékesítési stratégia kidolgozása;
 • marketing, piaci analízis, szakmai tanácsadás;
 • kereskedelmi, tőkepiaci eszközök bevonása; befektetői kapcsolatteremtés;
 • nemzetközi piacra lépéhez szükséges technológiai fejlesztések.

 

Támogatás összege: alprogramtól függően maximum 1,5 millió – 80 millió Ft.

 

Támogatás mértéke: legfeljebb 60-100%

 

Beadási határidő

 • I. alprogram: 2013. július 1-től 2013. október 31-ig.
 • További alprogramok: 2013. december 2. – 2014. december 31-ig, vagy a keret kimerüléséig.

 

Bővebb információ

 

 

Egyéni fejlesztési tervek, projektötletek megvalósításához ingyenes előminősítés!